För att öka säkerheten i BRF Kampementparkens garage så anlitar vi ronderande väktare med hund. Vi har också låtit installera övervakningskameror med inspelning. Vi stödjer oss i detta på Sveriges kamerabevakningslag SFS 2018:1200.

Syftet med bevakningen är att förhindra brottslig verksamhet samt att underlätta Polisens utredning av eventuellt brottsliga handlingar. Ansvarig för bevakningen är informationsansvarig i BRF Kampementparkens styrelse.

Att kamerabevakning sker i garaget har anslagits tydligt på infarten samt på alla dörrar in till garaget. Där finns också hänvisning till denna sida på BRF Kampementparkens WEB-sida.

I enlighet med den europeiska GDPR-lagstifningen så sparas inspelningarna inte längre än vad som är nödvändigt (60 dagar) för att fullgöra syftet med kameraövervakningen, enligt ovan.