Vår förening har investerat i en hjärtstartare allmänt tillgänglig i vår stora entré. Den vanligaste orsaken till hjärtstopp är hjärtinfarkt, men drunkning, kvävning och andra sjukdomstillstånd kan också leda till ett skarpt läge och då räknas varje minut. 

Föreningen har nu anordnat ett första utbildningstillfälle och på bilden ser ni föreningens första officiellt examinerade livräddare.

Utbildningen var mycket professionell och instruktiv. Vi som deltog hade dessutom trevligt och det tre timmarna gick väldigt fort. Speciellt tack till Ewa som anordnade fikapausen och vätskestation för oss som fick lite låg blodsockernivå i halvtid.

Hjärtstartaren är halvautomatisk med talande instruktion, men det krävs hjärt och lungräddning under användandet av hjärtstartare. Om du inte är HLR-utbildad så är första prioritet att larma 112 och snabbt ropa på hjälp om någon finns i närheten. Om du är ensam så upplys larmcentralen om att hjärtstartare finns i föreningen så kommer de att ge dig instruktioner och hjälpa till. 

Flera kurser kommer att anordnas framöver vid behov. Anmäl dig till Ulf i styrelsen om du är intresserad så återkommer hon när vi har tillräckligt många anmälningar för ett nytt tillfälle.