För att hindra spridning av sjukdomen Covid 19 kommer styrelsen inte medge tillställningar i allmänna utrymmen som entrén i 57 eller på vår gård tills vidare.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förutsätter att alla boende i föreningen strävar efter att göra detsamma.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/alla-har-ansvar-att-forhindra-smitta-av-covid-19/bromsa-smittan--det-har-kan-du-som-privatperson-gora/