Har du någonting som behöver fixas i din lägenhet? Det kan röra sig om ett eluttag som behöver flyttas eller lagas, blandare som läcker eller avlopp som behöver rensas, krokar som behöver sättas upp etc. Det är var och ens eget ansvar som boende att sköta denna typ av underhåll av våra egna lägenheter.

Vi vill dock passa på att upplysa nya medlemmar om att det som boende går bra att kontakta Energibevakning så kan de komma förbi och hjälpa till. Du kommer att debiteras för arbetet på din nästa hyresavi men det brukar bli mer kostnadseffektivt än att anlita externa hantverkare.

Om du hyr lägenheten i andra hand så måste du prata med bostadsrättsinnehavaren innan du beställer arbeten så att ni kan komma överens om vem som betalar.