Föreningen har hjälp av Energibevakning för skötsel av fastigheten. Om du ser nåt som bör åtgärdas bör du dock primärt kontakta ansvarig person från styrelsen. För akuta ärenden bör dock Energibevakning kontaktas på telefonnummer 08-647 66 10 (vardagar 07-16).

Övrig tid nås de på journummer 0771-47 66 10. Tänk på att det innebär en stor merkostnad för föreningen att ringa under jourtid. Använd sunt förnuft men var heller inte dumsnål.

Det är även Energibevakning som hjälper dig med att byta namnmärkning på brevlådan eller dörren.

Märk väl att fastighetsskötaren inte ansvarar för sådant som sker innanför din ytterdörr. Ärenden som rör din lägenhet bekostar och ansvarar du som lägenhetsinnehavare själv för.

Läs även här.