Föreningen har 3 cykelrum. Vänligen nyttja det som ligger närmast din uppgång så att vi får en proportionerlig fördelning av var cyklar förvaras.  

Vinterleksaker som kälkar, pulkor etc får också förvaras i cykelrummen men skall tas bort efter vintersäsongen för att ge plats åt cyklar. 

Föredrar du att förvara cykeln ute så finns ett antal cykelställ på gården. Vänligen lås inte fast cyklar i räcken då detta försvårar framkomlighet för rullstolar, barnvagnar etc.

Inför varje gårdsstädning markeras alla cyklar med en "tag". Vill du ha kvar din cykel så glöm inte att plocka bort denna. Annars kommer cykeln att ställas undan. Syftet med detta är att rensa ut cyklar som ingen använder.