För hushållsavfall har vi tre sopkasuner på gården. Du låser upp och låser antingen med din lägenhetsnyckel eller med en källarnyckel (HN). Återvinningsmaterial såsom papper, plast, kartonger, flaskor, tidningar och metall kan kastas i föreningens miljörum vid stora entrén. Sortera enligt angivna skyltar.

För övrigt avfall exempelvis vid renovering, större mängder kartonger mm hänvisar vi till exempelvis återvinningscentralen Roslagstulls Återbruk (Cedersdalsgastan 7). Mer information finns på Stockholms Stads hemsida. Om man har svårt att själv frakta bort grovsopor finns det företag som hämtar grovsopor till exempel ”Orkar inte” www.orkarinte.se. Dessutom har vi alltid en container tillgänglig under föreningens städdagar. Läs mer under nyhetssektionen när nästa städdag går av stapeln.

Det är absolut förbjudet att ställa ned annat material i återvinningsrummet än sådant som det finns namngivna behållare för. Du kan INTE ställa gamla möbler, elavfall, byggskräp eller kemikalier där. Det orsakar föreningen stora kostnader som drabbar alla medlemmar.