Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår även ordningsfrågorna. Det innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. 

Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har vi inte bara rätten till bostad i vårt hus utan även skyldigheter och hänsyn mot föreningen och övriga medlemmar. 

Ordningsreglerna gäller även övriga boende i lägenheten, andrahandshyresgäster samt hantverkare som utför arbeten åt lägenhetsinnehavare. Huvudsyfte med ordningsreglerna är att se till att vi alla trivs i vår gemensamma förening samt att minimera slitage och oordning i vår fastighet och gemensamma lokaler, och därigenom ge goda förutsättningar för vår förening att utvecklas, inte minst ekonomiskt

Om reglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om man skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först uppmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

Frågor eller funderingar över något i dessa regler tas gärna emot av styrelsen . Man kan även titta i stadgarna där vissa frågor också regleras. Kom ihåg att vi alla är delägare i vår fastighet och att vi därmed har ansvar för att ta hand om inte bara vår egen lägenhet, utan alla gemensamma utrymmen och innergård, teknisk utrustning, mm. Det är ”ingen annan” som betalar då något går sönder eller smutsas ner, det gör vi alla gemensamt genom månadsavgiften. 

Tänk alltid på att detta är vår gemensamma fastighet och vad jag kan bidra med för att öka trivseln och minska kostnaderna. 

För att undvika att personer som inte bor här kommer in i fastigheten är det viktigt att du ser till att ytterdörrar, källar- och garagedörrar går i lås när du går in eller ut. Undvik också att lämna ut portkoden i onödan och släpp inte in okända i fastigheten. 

Om du är bortrest en längre tid, meddela gärna dina grannar eller styrelsen. Be gärna om att få hjälp med att tömma din postbox och att det inte finns några tidningar utanför dörren när du är borta.

Brandvarnare är viktiga att de fungerar. Ta för vana att kontinuerligt kontrollera att de fungerar och var försiktig med eld. 

Brandförsvaret har varit här på inspektion och de är tydliga med att inga lösa föremål som barnvagnar, cyklar, rullatorer mm får placeras i trapphusen. Om det skulle uppstå en kraftig rökutveckling eller börja brinna är det viktigt att det inte finns lösa föremål som kan hindra en utrymning och därigenom orsaka livsfara. Att placera lösa förmäl i källargångarna är också förbjudet av samma orsak.

För hushållsavfall har vi tre sopkasuner på gården. Du låser upp och låser antingen med din lägenhetsnyckel eller med en källarnyckel (HN). Återvinningsmaterial såsom papper, plast, kartonger, flaskor, tidningar och metall kan kastas i föreningens miljörum vid stora entrén. Sortera enligt angivna skyltar.

För övrigt avfall exempelvis vid renovering, större mängder kartonger mm hänvisar vi till exempelvis återvinningscentralen  Roslagstulls Återbruk (Cedersdalsgastan 7). Mer information finns på Stockholms Stads hemsida. Om man har svårt att själv frakta bort grovsopor finns det företag som hämtar grovsopor till exempel ”Orkar inte” www.orkarinte.se. Dessutom har vi alltid en container tillgänglig under föreningens städdagar. Läs mer under nyhetssektionen när nästa städdag går av stapeln.

Det är absolut förbjudet att ställa ned annat material i återvinningsrummet än sådant som det finns namngivna behållare för. Du kan INTE ställa gamla möbler, elavfall, byggskräp eller kemikalier där. Det orsakar föreningen stora kostnader som drabbar alla medlemmar.

Det är alltid mycket trevligare att tvätta sina kläder in en fräsch tvättstuga. Om du råkar spilla tvättmedel eller mjukmedel på maskiner eller på golvet se till att torka bort det på en gång. Ta sedan gärna ur tvättmedelsfacken ur maskinen och skölj dem under kranen i respektive tvättstuga – så slipper de bli helt igengrodda av tvättmedelsrester och sköljmedel. 

Samma gäller för luddfiltren i torktumlarna som måste rensas efter varje tillfälle. 

Hänger du in droppande plagg i torkskåpen, torka av golvet i torkskåpet när du tar ut tvätten, så slipper nästa medlem ta hand om spillet. 

Manglade lakan är alltid trevligt men undvik att mangla t ex. kläder som fäller. 

Avluta tvättpasset med att torka av golvet så att det är snyggt till när nästa medlem kommer.

Läs även instruktionen för tvättstugan.

Vi har fina små balkonger som är trevliga att sitt och koppla av på. Tänk därför på att inte skaka mattor på balkongen eller använda den som ett extra uteförråd.

Blomlådor får inte hänga på utsidan av räcket, men det går bra att hänga på insidan om man så önskar.

Om du vill grilla på balkongen, tala först med din närboende granne för ett samtycke. Ett tips är elektrisk grill som osar mindre än en kolgrill sedan finns också en grill på gården för alla medlemmar.

Gällande rökning, läs mer här.

Om du funderar på att glasa in din balkong så behöver du dels tillstånd av föreningen och dels ett bygglov. När det gäller markiser för balkong och altaner finns det ett beslut om vilken typ av markis och vilka färger du kan välja mellan allt för att vi ska få en fin enhetlig fasad.

 

Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn på fasad eller på altaner/balkonger. Föreningen har ett bra avtal med generöst kanalutbud som ingår i hyran. Utöver detta går det att komplettera med ytterligare program och kanaler på egen bekostnad. Läs mer nedan:

TV-lösning i BRF Kampementparken

Det finns tre cykelrum och ett barnvagnsrum (i 57:an, vid den bakre entrén) i föreningen. Ställ din cykel i det cykelrum som finns i din entré. Eftersom vi bara har ett barnvagnsrum kan du ställa din barnvagn i ditt cykelrum.

På gården finns också ett antal cykelställ som du kan låsa fast din cykel i.

I bland händer det att man råkar spilla till exempel jord, sand eller vätska i trapphuset eller cykelrummet, torka gärna själv upp det istället för att vänta till städfirman kommer. Vi vill ju alla bo i en ren och fin fastighet.

Samma gäller för våra garage där vi endast har städning på beställning, ofta samtidigt med gårdsstädning som är 2 gånger per år.

Husdjur ger mycket glädje i familjen. För allas trevnad, rasta inte hunden på gården eller på gräsmattorna på utsidan av vår fastighet.
Vi har en fin sandlåda till små barn och har du katt, håll extra koll på att den inte gör sina behov i barnens sandlåda.

Rökning på gården, vid entréer och runt huset är inte tillåten.

Rökning på balkong och i fönster bör undvikas. Den som är rökare måste visa hänsyn till övriga i föreningen genom att om möjligt försöka undvika att röken ”letar sig in” i andra lägenheter genom en öppen balkongdörr, ventilation eller fönster.

Fester är alltid trevligt. Har du en större fest meddela gärna dina grannar genom en lapp i trapphusets entré några dagar innan festen så har de säkert förståelse för att det just den kvällen låter det lite mer. Se till att det finns ett telefonnummer på lappen om frågor skulle uppstå.

Detta gäller även när dina ungdomar har fest. Prata med dem om detta. Det är viktigt att veta att du som förälder känner till att festen är planerad.

Om du har marschaller ute på gården eller annat pynt, vänligen ta bort det dagen efter festen.

Undvik hög ljudnivå på TV eller musikanläggning efter kl. 22.00, alla dagar. 

All andrahandsuthyrning skall godkännas av styrelsen. Uthyrning medges ett år i taget, dock maximalt 3 år. Skälet skall vara tillfällig bosättning på annan ort på grund av arbete, studier, eller ändrade familjeförhållanden.  Uthyrning medges också om bostadsrättsinnehavaren kan påvisa att ekonomiska skäl finns för att skjuta upp en försäljning.

Hyresgäster skall namnges och uppvisa giltig legitimation. Styrelsen tar ut en avgift om 1.500 SEK vid varje ny eller förlängd uthyrning för att täcka administrationskostnader.

Viktigt

Om uthyrning sker mer än två år i rad till samma hyresgäst är det viktigt att beakta besittningsskyddet. Det går bra att läsa mer om detta här.

Fördelningen av ansvar mellan föreningen och medlemmarna rörande lägenhetsdörrar och tillhörande lås regleras grundläggande i stadgarna och har kompletterats och förtydligats av styrelsen enligt nedan för ökad klarhet:

  • Ytterdörren till respektive lägenhet är den boendes ansvar, men förändringar och modifieringar måste godkännas av styrelsen. Skador på dörrar som uppkommer på grund av inbrott, slitage eller oaktsamhet bekostas av den boende (och dennes hemförsäkring).
  • Alla former av reparationer och byten av lås på ytterdörren bekostas av den boende. Modellen av lås skall vara godkänd av styrelsen. Förutom befintlig modell av lås som kan köpas och underhållas av Bysmeden, så har styrelsen även godkänt det digitala låset Yale Doorman från ASSA. Du kan läsa mer om detta här.
  • Vid byte till digitalt lås så finns det inte plats för originalringklockan. Det är upp till varje boende att välja och bekosta en egen lösning för detta. Antingen kan originalringklockan återmonteras genom att ett nytt hål borras i dörren, eller så installerar man en trådlös elektronisk ringklocka av valfri modell.

Vår fina gård används flitigt av både vuxna och barn, precis som det är tänkt. Vi som är föräldrar måste dock hjälpa till att förklara för våra barn att det inte är okej att klättra på grindar, staket, brandluckor och i rabatterna. ”Högljudd lek” utan föräldratillsyn i vår stora entréhall med sparkcyklar och skateboards fungerar inte heller så bra.

Det låter kanske tråkigt med denna typ av regler, men anledningen är att staketen och grindarna går sönder. Staketet och räcket på gården har som sagt fallit sönder och vår tekniske förvaltare har låtit svetsa ihop det igen. Grinden sätter sig om man hänger på den vilket kostar pengar att åtgärda. Om brandluckorna trycks till så är det inte säkert att de öppnas korrekt vid brand i garageplanet. Spruckna plattor i entréhallens fönsterkarmar kostar också ganska mycket pengar att laga.