På gatan precis utanför föreningen finns laddstolpe med snabbladdare från Vattenfall. Det går bra att kontakta Vattenfall för att få laddkort och avtal hemskickat.

Vad gäller ladduttag i föreningens garage så är föreningens policy att assistera och hjälpa medlemmar som önskar installera uttag, men inte att investera och subventionera genom övriga medlemmar. Din garagehyra kommer att påföras en schablonavgift för direkt uppskattad elkostnad. Eftersom elmätare är relativt dyra, så har vi inget krav på sådan. Uppskattat förbrukning för normala el/hybridbilar är 100 kr/månad. Föreningen förbehåller sig att kontrollmäta och justera månadsavgiften om större avvikelser skulle förekomma.

Om du önskar installera ladduttag så kontaktar du styrelsen som vill kontrollera eller anvisa lämplig elektriker för arbetet. Syftet är att säkerställa att installationen blir funktionell, säker och anpassad för laddning av elbilar.

Som boende bekostar du installationen själv. Ett enkelt 1-fas 10A-uttag kostar c:a 5.000-10.000kr. Har du högre krav på effekt blir installationen dyrare och det kan också bli nödvändigt att installera elmätare.

Om du önskar lämna platsen och det uppstår ett läge att någon annan vill nyttja uttaget så kan uttaget överlåtas med rimligt åldersavdrag. Köregler för parkeringsplatser gäller dock som vanligt och du kommer inte att kunna välja att överlåta platsen till någon utanför köreglerna.

Det finns ett antal allmänna eluttag i garaget som är avsedda för att tillfälligt ansluta elverktyg, dammsugare eller liknande. Dessa får INTE användas för att ladda elbilar eller för att underhållsladda batterier när du inte själv befinner dig i garaget.