Tro det eller ej, men emellanåt så får vi frågor kring hur vi hanterar personuppgifter med hänvisning till den europeiska lagstiftningen GDPR. Här reder vi ut begreppen:

Vi behandlar och sparar information med syftet att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra medlemmar.

Vi sparar relevant information rörande:

  • Personer som är medlemmar i föreningen och relevanta kontaktuppgifter för att på ett effektivt sätt kunna kommunicera med medlemmarna.
  • Hyresgäster (som ibland inte är medlemmar i föreningen) för att på ett effektivt sätt kunna kommunicera med dessa hyresgäster.
  • Köhantering. Viredo sköter kö till förråd och parkeringsplatser.
  • Fakturarelation. Viredo sköter all fakturering av medlemmar och hyresgäster. Viredo har även en portal där medlemmarna har konton och inloggningsuppgifter för att kunna se information kring fakturor.
  • Inloggningskonton på hemsidan. Föreningen har en hemsida med information för medlemmar och boende med individuell inloggning samt en aktiv maillista för informationsspridning.

Utöver detta så bedriver BRF Kampementparken kameraövervakning i garaget. Mer information rörande detta finns här.

Styrelsen har utsett en ledamot att vara informationsansvarig. Styrelsens sammansättning finns här.

Om någon har frågor eller önskar att bli bortplockade från något av våra register så kontaktar man informationsansvarig.