Den nya lekplatsen tvärs över gatan invigdes fredagen den 9 november. På podiet fanns Maria Antonsson (MP), ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd och Stockholms landshövding Sven-Erik Österberg. Medan de talade började barn redan leka i de två avdelningarna. Närmast gatan finns en mer traditionell lekplats för mindre barn. I den andra delen som gränsar till utegymmet finns mer avancerades klätterställningar, som inbjuder till aktiviteter. Vi har nu nästan allt vi behöver inpå knutarna för tillfredsställa allas våra önskemål rörande fritidsverksamheter.